نگارش برنامه سالانه مدارس در پست های مختلفی اعم ازبرنامه سالانه معاون عمومی، برنامه سالانه معاون اجرایی ، برنامه سالانه معاون آموزشی و برنامه سالانه معاون و مربی پرورشی قابل تنظیم و اجرا می باشد. همچنین مدیران مدارس در مقاطع مختلف نیز می توانند به برنامه ریزی درسی و تربیتی برای دانش آموزان در راستای برنامه ها و طرح های از پیش تعیین شده نظیر طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار و طرح تدبیر بپردازند. برنامه سالانه معاون عمومی نوعی از برنامه نویسی معاونین است که کمتر به آن توجه می شود.دلیل این بی توجهی شرح وظایف معاون عمومی است. متاسفانه در رابطه با شرح وظایف معاون عمومی تمرکز خاصی صورت نگرفته است و مشخص نیست که در برنامه سالانه معاون عمومی بهتر است دقیقا چه نکاتی را مد نظر داشته باشیم.معاونین عمومی قشر پر مسئولیت مدرسه هستند که اکثر وظایف مربوط به معاونین آموزشی و اجرایی بر عهده آنهاست. در واقع بخش مهمی از وظایف معاونین آموزشی و اجرایی که مربوط به مسائل عمومی مدرسه است بر عهده معاونین عمومی است و وظیفه دارند این فاکتورها را در مبحث برنامه سالانه معاون عمومی لحاظ نموده و به آن عمل نمایند.

برنامه های مربوط به پیشرفت های علمی

برنامه سالانه پیشتازان و فرزانگاندر واقع نمونه بارزی از برنامه ریزی مدارس در راستای پیشرفت علمی و آموزشی دانش آموزان است که معمولا این برنامه هم توسط مربیان و معاونین پرورشی تهیه و تنظیم می گردد. برنامه سالانه پیشتازان در رابطه با دانش آموزان پسر و برنامه سالانه فرزانگان در ارتباط با دختران است. اگر در مدرسه ای به طور دقیق و کامل برنامه سالانه و تقویم اجرایی مربوط به پیشتازان و فرزانگان طراحی و هر ساله به مرحله اجرا در بیاید دانش آموزان قطعا شاهد پیشرفت چشمگیری در مراحل درسی و آموزشی خواهند شد. در مدارسی که معاونین و مربیان پرورشی نقش سرگروه پیشتازان و فرزانگان را دارند نیازی به نگارش برنامه سالانه پیشتازان و فرزانگان به صورت جداگانه نیست و می توانند این برنامه را در کنار برنامه سالانه معاونین و مربیان پرورشی نوشته و به مرحله اجرا در بیاورند.در اینگونه مدارس دانش آموزان می بایست از همان ابتدای سال تحصیلی بر اساس برنامه سالانه پیشتازان و فرزانگان گروه بندی شده و برنامه ریزی های لازم در رابطه با آنها به عمل بیاید و همچنین در اینگونه مدارس مربیان پرورشی موظفند در اجرای بهینه برنامه از معاون آموزشی و مشاوران مدرسه هم کمک بگیرند.

برنامه سالانه خدمتگزارو سرایدار

یکی از انواع برنامه سالانه در مدارس نگارش برنامه سالانه خدمتگزار و سرایدار مدرسه است.خدمتگزاران مدرسه نیز مانند مربیان بهداشت سهم عمده ای در بهداشت و تربیت بهداشتی دانش آموزان و محیط مدرسه دارند.اما درباره تفاوت برنامه سالانه خدمتگزار و مربیان بهداشت باید گفت که خدمتگزاران مدارس بیشتر به مبحث نظافت و بهداشت محیط می پردازند که البته در این راستا هم فرهنگ سازی در مدرسه و تهیه و توزیع بروشور های بهداشتی را در نظر دارند و فراموش نمیکنند ولی مربیان بهداشت مدارس بیشتر به امر بهداشت فردی دانش آموزان و روش های تغذیه صحیح در آنها می پردازند. مسئله ای که باید در این رابطه در نظر گرفت این است که در برنامه سالانه خدمتگزار کلیه مناسبت های بهداشتی در تقویم آموزشی مدرسه ذکر می شود و نقاط مشترک زیادی با برنامه سالانه مربی بهداشت دارد. مدارسی که در آنها به مسئله برنامه سالانه خدمتگزار توجه کافی شده است از نظر بهداشت جسمی و رانی می توانند در سطح بالایی رار بگیرند و زمینه برای پیشرفت دانش آموزان دو چندان شود.

برنامه سالانه مدارس شبانه روزی

در مدارس شبانه روزیبرنامه سالانه سرپرست خوابگاهمهمترین نوع برنامه ریزی است که می تواند برای دانش آموزان طراحی و اجرا شود.برنامه سالانه سرپرست خوابگاه در واقع به کلیه مباحث تربیتی و آموزشی دانش آموزان توجه کامل و دقیق دارد.سرپرستان خوابگاه با برنامه ریزی دقیق و کامل می توانند دانش آموزان خوابگاهی را در کلیه مراحل زندگی سربلند و موفق نمایند . چه در رابطه با فعالیت های آموزشی و درسی و چه در رابطه با مباحث پرورشی و تربیتی . چرا که سرپرستان خوابگاه وظایف و مسئولیت های بزرگی دارند. دانش آموزان خوابگاهی با توجه به اینکه در محیط خوابگاه نیازمند برنامه ریزی دقیق پرورشی و آموزشی هستند این وظیفه سنگین بر عهده سرپرست خوابگاه نهاده شده است. در واقع سرپرست خوابگاه هم نقش معاون آموزشی را دارد و هم نقش معاون پرورشی .در رابطه با مشکلات روحی و روانی نیز جایگاه مشاور را دارد . بنابر این می تواند در راستای اجرای بهینه وظایف و مسئولیت های خود از پست های سازمانی معاون آموزشی ، پرورشی و مشاور بهره گیری نماید. با توجه به آنچه گفته شد همه مدارس بایستی به برنامه ریزی دقیق آموزشی و تربیتی عمل نموده و کلیه پست های سازمانی مدرسه را به این امر تشویق و ترغیب نمایند. این امر سبب پیشرفت روز افزون مدارس می گردد.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

مناسب ترین زمان خرید بلیط هواپیما کدام است ؟

انتخاب رشته تخصصی در موسسه موفقیت

لابراتوار چاپ عکس نورقائم

برنامه ,سالانه ,های ,معاون ,آموزشی ,دانش ,برنامه سالانه ,دانش آموزان ,سالانه معاون ,برنامه ریزی ,آموزشی و ,برنامه سالانه معاون ,نگارش برنامه سالانه ,برنامه سالانه خدمتگزار ,برنامه سالانه پیشتازان

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ايلام چت|چت روم شلوغ ايلام چت فارسي|ايلام گپ wosondentaldte آموزش‌ها و ترفندهای حوزه‌ی شبکه‌های اجتماعی دانلودور|دانلود برنامه و آموزش اندروید|فیلم و سریال|آهنگ چهار سوي علم کلینیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر ❉احـــســـاس شطـــرنــجی❉ فرش ماشيني کاشان طراوت پی فایل